QUỸ TRĂNG XANH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BÁCH VIỆT

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Phone: (+84) 24 3556 0999 (Yêu cầu gặp ban điều hành quỹ trăng xanh)

Email: admin@trangxanh.org

Website: trangxanh.org