KÝ SỰ NHÀ TRĂNG THÁNG 09/2022

KÝ SỰ NHÀ TRĂNG THÁNG 09/2022

Ngày 13/09/2022, Nhóm 3 Quỹ Trăng Xanh phối hợp cùng Hội Khuyến học huyện Lâm Thao đã cùng tổ chức trao học bổng Tháng 7, 8, 9/2022 cho các e học sinh …