“Phần đẹp nhất trong đời một người tốt là những hành động tử tế và yêu thương nhỏ bé, vô danh, không được nhớ đến”William Wordsworth

Trăng Xanh là Quỹ từ thiện được hình thành từ nguồn vốn đóng góp của BV Group, sự ủng hộ tự nguyện của Người Bách Việt. Trăng Xanh không kêu gọi ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng, xã hội.

Cơ cấu tổ chức của Quỹ Trăng Xanh bao gồm: Chủ tịch Quỹ, Ban Điều hành Quỹ, Kiểm soát viên, Kế toán Quỹ và thành viên Quỹ là CBNV tại Tập đoàn Bách Việt.

Để đăng ký tham gia Quỹ Trăng Xanh, cán bộ nhân viên vui lòng truy cập và điền vào đơn theo mẫu sau đây: https://drive.google.com/file/d/1M5RQCM1pD7h54ngLaPrZIv49mLrNv8TZ/view

Bên cạnh đó, Quỹ cũng sẵn sàng chung tay, hợp tác cùng bạn bè, đối tác thân thiết để tổ chức các chương trình từ thiện nếu xác định được sự ủng hộ là vì mục đích trong sáng, không mưu cầu danh tiếng và tương đồng với sứ mệnh, mục đích, nguyên tắc hoạt động của Quỹ.

Chúng tôi hy vọng rằng những hạt giống của lòng tốt, hy vọng và sẻ chia sẽ được gieo khắp mọi miền đất nước. Chúng tôi cũng tin rằng “sự tử tế, lòng tốt dù nhỏ tới thế nào thì cũng không bao giờ lãng phí”Aesop.