TÊN GỌI – SỨ MỆNH – MỤC ĐÍCH – NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG – SÁNG LẬP VIÊN THÀNH LẬP QUỸ

TÊN GỌI

Quỹ thiện nguyện có tên gọi đầy đủ là “Quỹ thiện nguyện Trăng Xanh” (sau đây gọi tắt là “Quỹ Trăng Xanh”). Tên gọi Trăng Xanh mang ý nghĩa:

    1. Trăng là hình ảnh gắn liền với sự trong sáng, hồn nhiên, tươi mát, luôn gần gũi, thân thương với tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ em.
    2. Trăng là người bạn đồng hành chung thủy nhất, từ quá khứ tới hiện tại đến tương lai, bất kể không gian và thời gian.

SỨ MỆNH

  • Đồng hành, nâng đỡ những bước chân trẻ thơ có hoàn cảnh khó khăn và chung tay xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

MỤC ĐÍCH

  • Giúp đỡ, hỗ trợ các em học sinh vượt qua hoàn cảnh, vươn lên trong cuộc sống & chính các em sẽ là những hạt giống lan tỏa tình yêu thương, lòng tử tế đến xã hội; Khơi gợi lòng từ bi trong mỗi con người, khuyến khích các hoạt động thiện nguyện của các CBNV và những người xung quanh; Chia sẻ, động viên, giúp đỡ các cá nhân và cộng đồng gặp khó khăn, góp phần xây dựng một tương lai tốt đẹp và bền vững hơn.

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Quỹ hoạt động không vì lợi nhuận hay danh tiếng và cam kết luôn tuân thủ sứ mệnh, mục đích đã đề ra; Quỹ được hình thành từ nguồn vốn đóng góp của Công ty, sự ủng hộ tự nguyện của Ban lãnh đạo và CBNV BV Group và chỉ nhận đóng góp từ các bạn bè, đối tác thân thiết bằng công sức và hiện vật nếu xác định được sự ủng hộ là vì mục đích trong sáng, tương đồng với sứ mệnh, mục đích và nguyên tắc hoạt động của Quỹ; Các chương trình không phô trương, hình thức mà thiết thực, hiệu quả, công khai minh bạch về tài chính.

SÁNG LẬP VIÊN THÀNH LẬP QUỸ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt là sáng lập viên duy nhất của Quỹ.