“Trăng hy vọng” là các hoạt động thiện nguyện mang ý nghĩa lâu dài nhằm tạo ra một tương lai tốt đẹp và bền vững cho các cá nhân và cộng đồng, như:

  • Xây trường học cho các vùng khó khăn
  • Làm đường giao thông
  • Trồng rừng
  • Bảo vệ môi trường

Tin tức liên quan

Bài viết trước đó TRĂNG SẺ CHIA
Bài viết sau đó HỌC BỔNG TRĂNG XANH